NAVIGATOUR - plavby po moři v Chorvatsku
Pronájem lodí
Eshop
Jachtařské fórum
Pohodová regata
Kontakt
MENU
Pronájem lodí
Aktivity
Kapitánské kurzy
Eshop
Jachtařské fórum
Pohodová regata
Kontakt
NAVIGATOUR

Teoretický kapitánský kurz

Teoretický kapitánský kurz trvá 2 dny a má cca. 18 vyučovacích hodin. V ceně kurzu jsou započteny skripta, navigační pravítka, navigační mapy. Podle osnov Námořního úřadu Ministerstva dopravy České republiky se vyučuje: plavební nauka, meteorologie, zdravověda, Colreg 1972, navigace, palubní přístroje, námořní etika. Nedílnou součástí kapitánského průkazu je průkaz radiotelefonie. Průkaz získáte po úspěšném složení zkoušek v Brně po domluvě možno i v Praze. Vzhledem k tomu, že zkoušky z radiotelefonie se provádějí pouze formou testu, příprava na zkoušky je samostudiem. Průkazy radiotelefonie se dělí na omezený a všeobecný průkaz. Na všeobecný průkaz je již potřeba znalost angličtiny. Příslušné otázky a vypracované odpovědi na oba typy průkazů získáte zde:

Po teoretické přípravě následuje 14 denní samostudium a po něm přichází na řadu státní zkouška před komisí jmenovanou Námořním úřadem
Ministerstva dopravy České republiky. Zkouška se provádí dle domluvy s klienty buď v Brně nebo v Praze.